• Op al onze transacties zijn van toepassing de algemene voorwaarden van Instant Apeldoorn.
 • Aan de hand van deze voorwaarden zijn de volgende verkorte verhuurvoorwaarden opgesteld.
 • De genoemde huurtarieven zijn exclusief BTW, eventuele brandstofkosten, transportkosten en montage/demontage.
 • De huur vangt aan op het moment dat het gehuurde van ons depot vertrekt en eindigt na terugkomst van het gehuurde op ons depot.
 • Huurder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van het gehuurde materiaal.
 • Onze materialen zijn niet geschikt voor straal, grit en spuitwerkzaamheden.
 • Tarieven zijn gebaseerd op een normale dagtaak van 8 uur ofwel 40 uren per week. Shift tarieven en weekend tarieven op aanvraag.
 • Het afmelden van de hoogwerkers dient minimaal 24 uur van te voren te geschieden (schriftelijk).
 • Alle materialen zijn verplicht verzekerd tegen 5 % van de bruto huursom.
 • Eigen risico is als volgt:
  • € 340,00 bij schadegevallen aan klimmaterialen.
  • € 681,00 bij diefstal klimmaterialen.
  • € 1134,00 bij schadegevallen aan hoogwerkers
  • € 2269,00 bij diefstal van hoogwerkers
 • Indien u geen gebruik wilt maken van onze verzekering dient u een polisblad van uw eigen verzekering te laten zien.
 • Schades aan en door materiaal moeten direct gemeld worden (binnen 24uur na voorval)
 • Eventuele prijs- en modelwijzigingen onder voorbehoud.