Veilig gebruik van hoogwerkers bij de boomverzorging

Mobiele werkplatforms of hoogwerkers zijn populaire machines in de boomonderhoudsector. IPAF heeft veiligheidstips gepubliceerd voor het gebruik van hoogwerkers bij het snoeien van bomen om te garanderen dat de bedieners veilig werken op grote hoogte.

Boomverzorging

Veilige methode

Uit ongevallenrapportageprojecten van IPAF blijkt dat ongeveer een van vijf dodelijke ongelukken met hoogwerkers in de boomverzorging optreden. Toch zijn hoogwerkers de veiligste methode om op grote hoogte te werken, mits een risicoanalyse is uitgevoerd, managers en bedieners gekwalificeerd, getraind en vertrouwd zijn met dit soort machines. Bovendien moeten hoogwerkers gekeurd en goed onderhouden zijn en moeten veilige procedures voor het gebruik worden opgevolgd, inclusief reddingsplan.

Tips

“Of u beroepsmatig of als hobbytuinier werkzaam bent in de boomverzorging: als u een hoogwerker gebruikt om op grote hoogte te werken moet u een formeel erkende bedienertraining hebben gevolgd voor het juiste gebruik van deze uitrusting voor specialisten,” aldus IPAF CEO Tim Whiteman.

Bron: www.ipaf.org/nl

Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.