Aanwijzingen voor veilig werken

Wat moet je doen om veilig op hoogte te werken? Hier volgen enkele aanwijzingen.

  • Aanwijzingen voor veilig werkenHoogwerkers mogen slechts worden opgesteld op een voldoende stevige ondergrond, en moeten tijdens het rijden met geheven last voldoende zijn verzekerd tegen kantelen (goede rijweg, beperkte rijsnelheid, aangepaste remwerking). Eenzijdig verrijdbare hoogwerkers moeten altijd een rijbaan ter beschikking hebben, waardoor bij het rijden geen extra krachten op de constructie optreden.
  • Wanneer de bediening van de hoogwerker mogelijk is vanaf meer dan één plaats, moeten de bedieningsinrichtingen zodanig worden beveiligd, dat zonder medewerking van de bestuurder geen bediening mogelijk is vanaf een andere plaats dan die waar de bestuurder zich bevindt.
  • Volgens de norm NEN-EN 280 zijn bevestigingspunten voor de veiligheidsgordels verplicht voor het aantal personen dat is toegestaan. Het gebruik van een veiligheidsgordel met korte lijn wordt altijd aangeraden om vallen uit de bak, zeker tijdens het rijden, te voorkomen. Daarnaast voorkomt de lijn dat men te ver buiten de bak gaat. Gebruik geen standaard veiligheidslijn van 2 meter met schokdemper waardoor voorkomen wordt dat men de bak kan verlaten.
  • Bij kans op aanrijdingen moeten er afzettingen worden geplaatst, bijvoorbeeld met hekken of kegels. Zo nodig moet de gehele rijbaan worden afgezet.
  • Een mobiele hoogwerker mag nooit als lift worden gebruikt of in uitgeschoven positie worden stilgezet en verlaten.
  • Het in- of uitstappen op een ander niveau dan het opstellingsniveau van de hoogwerker is in principe niet toegestaan. Eventueel kan na een aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie een uitzondering worden gemaakt als dit op basis van de RI&E veilig mogelijk is.
  • Een hoogwerker moet in goede staat van onderhoud verkeren en moet daarom periodiek worden onderhouden en minstens éénmaal per jaar aan een deskundig onderzoek worden onderworpen. Van het verslag van dit onderzoek, alsmede van onderhoudswerkzaamheden, moet een administratie worden bijgehouden. Het verdient de voorkeur dit te doen in een “hoogwerkersboek” (zoals het kraanboek bij hijskranen). Dit vergemakkelijkt bovendien de controle op keuringen en onderhoud door toezichthoudend personeel.

 Bronnen

  • Arbobesluit, artikel 3.167.2 en 7.3
  • NEN-EN 280 Hoogwerkers. Ontwerpberekeningen; stabiliteitscriteria; constructie; veiligheid; inspectie en beproevingen
  • Risico-inventarisatie en -evaluatie van de schoonmaakbranche, zie http://www.commissiecvg.nl
Opmerkingen voor dit bericht zijn gesloten.